Szauna Házirend

A szálloda „Csendes“ wellness részlege az alábbi szolgáltatásokkal várja kedves vendégeit EGYEDÜLÁLLÓAN 0-24 órában:

  • fűtött kültéri medence 27 °C (nyáron)
  • gőzkabin 50 °C
  • finn szauna 70-90 °C
  • infra szauna 50-60 °C

A kellemes, 27°C vízhőmérsékletű, fürdőzésre alkalmas kültéri medence szabálytalan alakú, 150 cm-es vízmélységgel rendelkezik.
Az exkluzív élményszauna pihentető kikapcsolódást biztosít a testnek és léleknek, pozitív hatással van egészségére, elősegítve az érrendszer és az immunrendszer megerősítését. A hozzá tartozó, egyedi szauna kiülő és relaxációs szoba ideális színtere a lazításnak, feltöltődésnek. A „Napfény“ szoba (infra szauna) használata megszépíti a bőrt, méregtelenít, miközben hatékonyan oldja a mindennapok során felgyülemlő stresszt is.
A gőzkabin nem csupán a felesleges kilóktól segít megszabadulni, hanem tisztítja az arcbőrt, méregtelenít, használata a légutak számára is jótékony hatású.

Általános szabályok

Az Annuska Wellness Részleg területe csak rendeltetésének megfelelően használható.

Az Annuska Wellness Központ használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

Az Annuska Wellness Központ területén kérjük, az alábbiaktól tartózkodni szíveskedj:

  • a dohányzás, vagy külső helyszínen vásárolt alkohol fogyasztása;
  • az olyan tevékenység, amely az Annuska Wellness Részleg szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, zavaró tevékenység;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

Az Annuska Wellness Részleg egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani;

Az Annuska Wellness Részleg sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte);

A 6-14 éves korú gyermekek a wellness részleg úszómedence, gőzkabin szolgáltatását minden nap 9-12 órai belépéssel, és kizárólag szülői felügyelettel vehetik igénybe. A wellness részleg szauna szolgáltatását 6-14 éves korú gyermek nem használhatja.

14-16 éves kor között a wellness részleg kizárólag szülői felügyelettel használható.

16-18 éves kor között a wellness részleg kizárólag aláírt szülői felelősségvállaló nyilatkozattal használható.

A gyermekek, és fiatalkorúak Házirendet sértő viselkedése esetén a szülő is felelős és felelősségre vonható.

Amennyiben az Annuska Wellness Részleg területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgókép vagy fényképes), és esetlegesen azokon bármely vendég is felismerhetően szerepel, a vendég a reklámanyagon való megjelenésével öszszefüggésben semmilyen követeléssel nem léphet fel az üzemeltetővel szemben.

Az Annuska Wellness Részleg zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága az Annuska Wellness Részleg egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában az Annuska Wellness Részleg Házirendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint szükséges minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

Az Annuska Wellness Részleg üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Boutique Hotel Annuska recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Az Annuska Wellness Részleg üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az Annuska Wellness Részleg jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető az Annuska Villa recepcióján.

A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Boutique Hotel Annuska